Biežāk uzdotie jautājumi

Mēs piedāvājam iegādāties nekustamo īpašumu – dzīvokli vai privātmāju – caur īri ar izpirkuma tiesībām. Iemaksājot nelielu nodrošinājuma maksu (3% no pirkuma cenas), jūs iegūstat tiesības nekavējoties iemitināties un izmantot šo īpašumu. Turklāt uz visu īres termiņu (parasti – 3 gadi) jums tiks piešķirta samazināta īres likme, kas ļauj īres laikā, veicot ikmēneša fiksētus nodrošinājuma maksājumus (0,25% no cenas) uzkrāt bankas darījuma kontā noteiktu summu, kas tiks ieskaitīta pirkuma cenā. Izveidotie uzkrājumi atvieglos hipotekārā kredīta saņemšanas procesu. Ja kāda iemesla dēļ darījums tomēr nenotiek, pircējs saņem atpakaļ savu uzkrāto depozītu, atskaitot tikai piešķirto īres maksas atlaidi. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā šis modelis darbojas, skatiet piemēru sadaļā “Par mums“.

Protams, šis modelis ir pilnīgi likumīgs un atbilst visām Latvijas jurisdikcijā piemērojamajām civiltiesību normām. Mūsu līgumi ir izstrādāti, ņemot vērā visu pušu intereses, kā arī atbilst likuma “Par patērētāju tiesību aizsardzību” nolikumiem.

Latvijas tirgū vairākkārt tika veikti mēģinājumi ieviest līdzīgus modeļus. Tomēr dažu iemeslu dēļ tie neieguva popularitāti. Citā starpā, šie modeļi neparedzēja uzkrāto nodrošinājuma maksājumu atgriešanu pircējam gadījumā, ja tas atsakās no pirkuma darījuma, tādējādi visā iemaksātā nauda tika zaudēta.
Mēs esam piegājuši šim jautājumam objektīvāk, aizsargājot pircēja intereses: ja pirkuma darījums jebkādu iemeslu dēļ nenotiek, tad pircējs saņem atpakaļ visus bankas darījuma kontā uzkrāj visus bankas kontā uzkrātos naudas līdzekļus, atskaitot tikai piešķirto atlaidi īres maksai. Tajā pašā laikā tiek aizsargāts arī pārdevējs – sliktākajā gadījumā viņš nonāk situācijā, kad dzīvokli būtu izīrējis par parasto tirgus īres maksu, bet, ja tā īpašumam ir nodarīti bojājumi, kas pārsniedz dabisko nolietojumu, to pilnībā sedz pircējs.
Turklāt mēs piedāvājam darījumu, kurā iesaistās banka, noslēdzot trīspusēju darījuma konta līgumu starp banku, pārdevēju un pircēju, kas nodrošina pircēja līdzekļu aizsargātību un to pareizu sadali starp pusēm īres līguma izbeigšanas gadījumā.
Tajā pašā laikā mēs paši neesam attīstītāji, bet izvietojam mūsu mājaslapā dažādu pārdevēju piedāvājumus, tādējādi nodrošinot pircējam izvēles iespējas. Mūsu piedāvājumu klāsts tiks nepārtraukti papildināts.

Piedāvājumu izvietošana Easy Home mājaslapā ir bezmaksas. Mēs neesam sludinājumu portāls, bet pozicionējam sevi kā profesionālu starpnieku – konsultantu, piedāvājot nepieciešamo dokumentu paketi un juridisko atbalstu darījumam.

Patreiz Easy Home projekts ir palaists tikai Latvijā, bet jau tuvākajā laikā mēs plānojam sākt darboties arī citās valstīs. Tomēr, ja esat piemeklējis sev konkrētu objektu ārpus Latvijas, kuru jūs vēlētos iegādāties, izmantojot mūsu modeli, jūs varat mūs informēt, un mēs centīsimies nodrošināt jums darījumu. Jūs varat vērsties pie mums arī gadījumā, ja esat šādu objektu īpašnieks un vēlaties tos pārdot caur īri ar izpirkumu. Būsim priecīgi par jaunām sadarbības iespējām, un tas veicinās mūsu pakalpojumu izplatību jūsu jurisdikcijā.

Sākotnēji šis modelis tika izstrādāts, lai iegādātos mājokļus – mājas un dzīvokļus, un tas arī nosaka izvietoto piedāvājumu klāstu mūsu mājaslapā. Tomēr mūsu piedāvātais juridiskais modelis ir piemērots jebkāda cita īpašuma objekta iegādei, ko var īrēt vai nomāt, neatkarīgi no tā, vai tas ir komerciāls nekustamais īpašums (piemēram, birojs vai veikals) vai pat iekārta vai automašīna.

Mēs esam neitrāla puse un mūsu mērķis ir aizsargāt un ievērot visu abu pušu intereses. Ar šo aprēķinu ir izstrādāts darījuma juridiskais mehānisms un sagatavoti līgumi.

Easy Home ir starpniecības kompānija, kas nopelna komisijas atlīdzību par katra notikušo īres vai pirkuma darījumu. Mēs uzskatām par taisnīgu, ka komisijas maksātājs ir puse, kas saņem naudas līdzekļus, tas ir, šajā gadījumā – nekustamā īpašuma pārdevējs. Komisijas maksa tiek samaksāta tikai pēc naudas saņemšanas, mēs neprasām priekšapmaksu par saviem pakalpojumiem.

Nē, nav obligāti. Pircējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kurai ir rīcībspēja, turklāt, ne obligāti Latvijas rezidents, ja vien banka to akceptē kā savu klientu.

Jā, protams. Turklāt pircējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona, ja vien banka to akceptē kā savu klientu.

Jā, varat. Mēs, protams, neapsolām, ka mums izdosies vienoties ar jūsu objekta pārdevēju par tā iegādi caur īri ar izpirkumu, jo neesam noslēguši ar viņu attiecīgo sadarbības līgumu, tomēr mēs centīsimies to izdarīt. Mums būs prieks, ja darījums notiks, izmantojot mūsu pakalpojumus.

Dokumentu noformēšanas pakalpojumus mēs sniedzam bez maksas gan pircējam, gan pārdevējam. Vienīgais, ar ko būs jārēķinās, ir komisijas maksa par bankas pakalpojumiem (darījuma konta atvēršana un apkalpošana), kura tiek samaksāta tieši bankai atbilstoši bankas tarifiem. Bez tam, ja jums ir nepieciešami vērtētāja, eksperta, kas konstatē īpašumam nodarītos zaudējumus, vai apdrošināšanas kompānijas pakalpojumi, tad attiecīgie pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi pa tiešo pakalpojumu sniedzējam.

Jums jāiesniedz tikai personību apliecinošie dokumenti (gadījumā, ja pircējs ir juridiska persona – arī uzņēmuma reģistrācijas dati un paraksta tiesības apliecinošie dokumenti).
Maksātspēju pārbauda galvenokārt banka, izsniedzot hipotekāro kredītu. Ja plānojat pieteikties aizdevumam, jums ir jārēķinās ar to, ka uz aizdevuma saņemšanas brīdi jums ir jābūt pietiekošiem ienākumiem. Lai noslēgtu īres līgumu, tas nav nepieciešams, tomēr gadījumā, ja pārdevējam kļūst zināmas iespējamas nopietnas problēmas, kurām var būt ilgstoša ietekme uz jūsu maksātspēju, piemēram, tiesvedība, īpašuma arests vai maksātnespējas process, tam radīsies pamats pirmstermiņa līguma izbeigšanai.

Jā, protams, tieši lai garantētu nodrošinājuma maksājumu aizsargātību tiek atvērts darījuma konts. Banka garantē jūsu līdzekļu drošību un to neaizskaramību visā darījuma konta darbības laikā, kā arī to atgriešanu pircējam tā izbeigšanas gadījumā (atskaitot tikai piešķirto īres maksas atlaidi). Kredītiestādes likvidācijas gadījumā jūsu līdzekļiem tiks piemērota valsts noguldījumu garantija 100 000 euro apmērā.

Bankas darījuma konta atvēršanas un apkalpošanas izmaksas sastāda aptuveni 0,5 – 0,6% no darījuma kopsummas, t.i., no nekustamā īpašuma pirkuma cenas. Piemēram, ja dzīvokļa cena ir 100 000 euro, tad šāda pakalpojuma cena (par visu darījuma konta darbības periodu) būs 600 euro robežās. Standarta situācijā šīs izmaksas tiek sadalītas līdzīgās daļās starp pircēju un pārdevēju, ja puses nevienojas citādi.

Jā, ja nepieciešams, mēs varam palīdzēt piesaistīt hipotekāro kredītu. Ja tas ir bankas aizdevums, tā summa var būt līdz 85% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības, bet procentu likme – sākot no 2,5% gadā. Mūsu mājaslapā izvietotais kredītu kalkulators palīdzēs aprēķināt iespējamos kredīta maksājumus konkrētam jūs interesējošam objektam. Tomēr jāņem vērā, ka šis aprēķins ir indikatīvs un kredīta izsniegšanas nosacījumi ir atkarīgi no konkrētā klienta un objekta, kā arī no tirgus situācijas kredīta izsniegšanas brīdī. Nebanku aizdevuma gadījumā procentu likme būs augstāka.

Saskaņā ar līgumu, pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt īres ar izpirkumu līgumu un izlikt īrnieku gadījumā, ja īres maksājumi vai komunālie maksājumi tiek kavēti vairāk nekā 1 mēnesi. Šajā gadījumā pārdevējam ir tiesības piedzīt no īrnieka visus aprēķinātos, bet nesamaksātos maksājumus, turklāt izbeidzot līgumu no darījuma konta par labu pārdevējam tiks ieturēta piešķirtā īres maksas atlaide (līgumā noteiktā starpība starp faktisko un tirgus īres likmi). Tādējādi par visu faktisko īres termiņu pircējam būs jāsamaksā īres maksa pēc tirgus īres likmes, kā arī visi komunālie maksājumi, kas atbilst standarta īres līguma nosacījumiem.

Tāpat kā standarta pirkšanas pārdošanas darījuma gadījumā, īpašuma tiesības pāriet no brīža, kad ir noslēgts pirkuma līgums, samaksāta pirkuma maksa un jaunais īpašnieks ir reģistrēts zemesgrāmatā.

Objekta cena, kas tiek definēta kā pirkuma cena, ir noteikta līgumā un nemainās līdz pirkuma darījuma brīdim neatkarīgi no iespējamām cenu izmaiņām nekustamo īpašumu tirgū. Tas nozīmē, ka pirkuma darījums notiks pēc līgumā norādītās cenas.

Standarta situācijā mēs piedāvājam īres termiņu 3 gadi. Vienojoties ar pārdevēju, ir iespējams pagarināt īres līgumu par vienu vai diviem gadiem. Pēc īres termiņa beigām jums tiek piešķirts 3 mēnešu periods darījuma noslēgšanai.

Īres līgumu var izbeigt pirms termiņa pēc pušu vienošanās. Šajā gadījumā no darījuma konta par labu pārdevējam tiek ieturēta piešķirtā atlaide īres maksai (starpība starp līgumā noteikto faktisko un tirgus īres likmi) par faktisko īres periodu.

Pārdevējs nav tiesīgs atteikties no darījuma, izņemot gadījumus, kad pircējs ir pārkāpis līgumā paredzētās saistības, kas dod pārdevējam pietiekamu pamatu vienpusīgi izbeigt līgumu. Tas pamatā attiecas uz maksājumu kavējumiem, kas pārsniedz 1 mēnesi, kā arī uz bojājumu izdarīšanu nekustamajam īpašumam.

Ar līguma tekstu jūs varat iepazīties, pieprasot tā paraugu pa e-pastu. Atbildes uz iespējamajiem jautājumiem un nepieciešamās konsultācijas jūs varat saņemt pa telefonu, elektronisko pastu vai klātienē mūsu birojā ( Ответы на возможные вопросы и необходимые консультации вы можете получить по телефону, электронной почте или очно в нашем офисе (pēc iepriekšējās vienošanās).

Nekustamā īpašuma cena un īres likme tiek noteiktas pēc pušu vienošanās, pamatojoties uz sertificēta vērtētāja sagatavoto novērtējumu. Samazinātā (faktiski piemērotā) īres likme standarta situācijā ir aptuveni 2/3 no tirgus likmes. Gan abas īres likmes, gan pirkuma cena tiek noteiktas līgumā.

Lai izvairītos no iespējamiem zaudējumiem, līgumā esam ietvēruši punktu, kas nodrošina īrnieka radīto zaudējumu neapstrīdamu piedziņu no īrnieka, veicot ieturējumu no darījuma kontā iemaksātajiem nodrošinājuma maksājumiem sertificēta vērtētāja noteiktajā apmērā. Parakstot īres ar atpirkumu līgumu, abas puses piekrīt šim nosacījumam.

Laipni lūdzam ar mums sazināties caur elektronisko kontaktformu vai arī pa telefonu vai elektronisko pastu, kas norādīti mājaslapas sadaļā “Sazinies ar mums”.