Par projektu

Easy Home piedāvā jaunu nekustamo īpašumu iegādes modeli – caur īri ar izpirkšanas tiesībām.

Ar ko šis piedāvājums ir unikāls?

Ja esat pircējs:

 • Jūs iemitinieties un sākat lietot māju vai dzīvokli, iemaksājot vien 3% no cenas
 • Īres termiņa laikā (3 gadi ar iespēju pagarināt vēl līdz 2 gadiem) jūs īrējat dzīvokli par samazinātu īres maksu, vienlaikus uzkrājot drošības depozītu
 • Beidzoties īres termiņam, jums ir iespēja iegādāties mājokli par iepriekš noteiktu cenu, kurā tiek ieskaitīta uzkrājumu summa
 • Ja jūs atsakāties no darījuma, jums tiks atgriezts drošības depozīts, atskaitot piešķirto īres maksas atlaidi

Ja esat pārdevējs:

 • Jums rodas iespēja pārdot objektus, kuru likviditāte ir zema
 • Līdz pirkuma darījuma noslēgšanai jūs gūstat nelielus, bet regulārus īres ieņēmumus
 • Pirkuma atteikuma gadījumā jūs esat aizsargāts pret iespējamiem zaudējumiem, kā arī iegūstat kompensāciju piešķirtās īres maksas atlaides apmērā
 • Jūs izvietojas objektu mūsu mājaslapā bezmaksas un maksājat komisiju tikai darījuma noslēgšanas gadījumā

Kāpēc ar mūsu starpniecību?

 • Plašs klāsts objektu mūsu mājaslapā – iespēja izvēlēties jūsu prioritātēm un iespējām atbilstošo
 • Mēs piedāvājam darījuma pilnu juridisko noformējumu
 • Pircējam mūsu pakalpojumi un konsultācijas ir bezmaksas

Kā tas darbojas?

Ar mūsu palīdzību jūs varēsiet jau šodien iemitināties kā īrnieks jums iepatīkošajā mājoklī – dzīvoklī vai privātmājā – ar tiesībām līdz īres termiņa beigām (3 gadi) noformēt pirkuma darījumu vai pagarināt īres līgumu uz saprātīgu termiņu (parasti līdz – 2 gadiem), kura laikā būs jāpieņem gala lēmums.

Lai noslēgtu īres ar izpirkumu līgumu, jums būs jāiemaksā drošības depozīts bankas darījuma kontā  3% apmērā no līgumā noteiktās pirkuma cenas. Īres termiņa laikā pārdevējs piekrīt piemērot samazinātu īres likmi, lai dotu jums iespēju , veicot ikmēneša iemaksas uz darījuma kontā, uzkrāt nepieciešamo summu, kura tiks izmantota kā pirmā iemaksa un ieskaitīta pirkuma cenā.

Parasti ikmēneša iemaksas ir noteiktas 0,25% apmērā no nekustamā īpašuma pirkuma cenas. Tādējādi pēc 3 gadiem īres jūsu uzkrāto līdzekļu summa, ņemot vērā drošības depozītu, sasniegs 12% no objekta iegādes cenas. Beidzoties īres termiņam, jūs varat, veicot papildus iemaksu 3% apmērā, pretendēt uz hipotekāro kredītu, kura summa parasti var būt līdz 85% no objekta cenas, vai arī pagarināt īres līgumu, tādējādi iegūstot iespēju palielināt uzkrājumus līdz nepieciešamā līmeņa sasniegšanai pakāpeniski.

Īres darījuma shēma ar turpmāku nekustamā īpašuma izpirkumu

 

Īres darījuma shēma gadījumā, ja pirkuma darījums nenotiek

 

Īres ar izpirkumu līgums tiek noslēgts nekustamā īpašuma iegādes nolūkā,  tomēr, ja darījums jebkāda iemesla dēļ nenotiek, pircējs automātiski saņem atpakaļ uzkrātos līdzekļus savā bankas kontā, atskaitot tikai starpību starp samazināto īres maksu un tirgus īres maksu, kura arī tiek noteikta līgumā.

Tādējādi pat nelabvēlīgos apstākļos pircējs neko nezaudē: viņš nokļūst situācijā, kādā viņš būtu, 3 gadu laikā īrējot dzīvokli  par parasto tirgus cenu. Savukārt, uzkrājumu drošību garantē banka, ar kuru tiek noslēgts trīspusējs līgums par darījuma konta atvēršanu, kas darbojas visu laiku līdz pirkuma brīdim vai līdz īres līguma izbeigšanai.

Savukārt, pārdevējs caur īri ar izpirkumu iegūst iespēju saprātīgos termiņos pārdot objektu par fiksētu cenu, bet gadījumā, ja objekts tomēr netiks pārdots, līguma nosacījumi garantē tirgus īres maksas saņemšanu par visu īpašuma lietošanas periodu. Līgums arī aizsargā pārdevēju no iespējamiem zaudējumiem, kas var tikt nodarīti viņa īpašumam.

Piemērs:

 1. Pircējs noslēdz ar Pārdevēju dzīvokļa ar platību 100 m2 īres ar izpirkumu lī Šāda dzīvokļa cena ir 1800 EUR/m2, tas ir, tā tirgus cena ir 180 000 EUR. Šāda dzīvokļa tirgus īres likme ir 6 EUR/m2, proti, tirgus situācijai atbilstoša īres maksa ir 600 EUR mēnesī.

 2. Paralēli tiek noslēgts trīspusējs darījuma konta līgums starp Pircēju, Pārdevēju un Banku, kā ari līgums par komisijas atlīdzību starp Pārdevēju un pakalpojuma sniedzēju Easy Home.

 3. Īres ar izpirkumu līgums tiek noslēgts uz 3 gadiem. Tā kā Pircējs plāno, beidzoties īres līguma darbības termiņam, izpirkt dzīvokli, Pārdevējs piekrīt izīrēt dzīvokli par samazinātu īres maksu, kas sastāda 3/4 no tirgus īres maksas, kā rezultātā Pircējs maksā ikmēneša īres maksu 450 EUR apmērā.

 4. Pirms īres uzsākšanas, Pircējs ieskaita summu, kas sastāda 3% no dzīvokļa cenas, darījuma kontā kā drošības iemaksu (mūsu piemērā – 5400 EUR).

 5. Īres termiņa laikā Pircējs, papildus īres maksas maksājumiem, veic ikmēneša iemaksas darījuma kontā 0,25% apmērā no dzīvokļa cenas (mūsu piemērā – 450 EUR), kas sastāda 3% gadā jeb 9% 3 gados). Tādējādi uz īres līguma darbības beigām darījuma kontā akumulētā summa sasniedz 12% no dzīvokļa cenas jeb 21600 EUR.

Beidzoties īres ar izpirkumu līguma darbības termiņam, iespējamas 3 situācijas:

 • Pircējs iegādājas dzīvokli. Šajā gadījumā uzkrātas iemaksas 12% apmērā no cenas tiek ieskaitītas pirkuma cenā, un tam atliek piemaksāt 88% no cenas. Ar kompānijas Easy Home starpniecību un Bankas, kurā tika atvērts darījuma konts (vai citas bankas) iespējamu līdzdalību ir iespējama hipotekārā kredīta piesaiste apmēra līdz 85% no cenas, šajā gadījumā Pircējam papildus jāiemaksā vel 3% no cenas jeb 5400 EUR.
 • Pircējs pagarina īres līgumu (uz 1 vai 2 gadiem). Šajā laikā Pircējam tiek piemērota tā pati īres likme, bet darījuma konts tiek papildināts vēl ar 3% vai 6% no dzīvokļa cenas atkarība no pagarinājuma termiņ Tādējādi darījuma kontā tiks uzkrāti vismaz 15% no dzīvokļa cenas un varēs saņemt hipotekāro kredītu bez papildus iemaksām (vai ar minimālu iemaksu) vai atteikties no darījuma.
 • Pircējs atsakās no darījuma. Šajā gadījuma no darījuma konta tas saņem atpakaļ pirmo iemaksu 3% apmērā no dzīvokļa cenas, savukārt, īres laikā veikto ikmēneša iemaksu summa tiek atgriezta Pircējam, ieturot starpību starp tirgus īres maksu un samazināto īres maksu, kura tika piemērota, ņemot vērā Pircēja nodomu iegādāties dzī Mūsu piemērā tā ir starpība starp 600 un 450 EUR mēnesī, t.i. 150 EUR. Tādējādi iemaksas darījuma konta, kuras tika veiktas 450 EUR apmērā mēnesī, tiek atgrieztas 300 EUR apmērā, proti, no 3 gadu laikā iemaksātajiem 16 200 EUR (450 EUR * 36 mēneši) Pircējs saņems atpakaļ 10 800 EUR (300 EUR* 36 mēneši). Starpība 5 400 EUR apmērā (150 EUR * 36 mēneši) tiks pārskaitīta dzīvokļa Pārdevējam kā kompensācija, tādējādi gadījumā, ja Pircējs atsakās no darījuma, sanāk, ka 3 gadu laikā Pārdevējs izīrēja, bet Pircējs īrēja dzīvokli par parasto tirgus īres cenu un neviena no pusēm necieš zaudējumus.